MEB personel alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı personel alımı için ÖSYM üzerinden yapılacak KPSS 2023/4 tercih başvurusu başladı. Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecek. MEB personel alımı tercih başvurusu sona ermesiyle istihdam edilmek üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

KPSS 2023/4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM AİS’TE

KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 24 Mart’ta başladı. Tercihler 30 Mart tarihine dek http://ais.osym.gov.tr ‘den yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

MEB PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

* İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1’inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

* Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

* Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

(Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5’inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*